C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Història de l'Institut
L’actual Institut d'Ensenyament Secundari té els seus orígens l'any 1915 quan a partir de l'escola instal·lada a la cooperativa “La Bienhechora” de l'Ateneu Obrer de Badalona, l'Ajuntament de la ciutat va crear l'Escola Municipal d'Arts i Oficis. Els primers directors van ser: Pompeu Fabra, Pau Rodón i Emili Casas.

El 1925 i a l’empara de l'Estatut d'Ensenyament Industrial, va ser dissolta la cooperativa i fou creada l'Escola Elemental del Treball, es va autoritzar l'expedició de Títols Oficials d'Oficial Obrer i es van crear cursos complementaris professionals.


Durant la Guerra Civil es va crear l'especialitat de Confecció i per primera vegada es va convertir en una escola mixta.

L'any 1957 passa a anomenar-se Escola de Maestría Industrial.


Fou al 1970, quan va rebre el nom de "Centro Nacional de Formación Profesional Badalona". A partir d'aquell moment, l'augment d'alumnes va ser considerable.

El curs 1978-1979 es dividí en dues parts, constituint en aquest edifici el Centro Nacional de Formación Professional Badalona II, que més tard rebria el nom d’Instituto de Formación Profesional Pompeu Fabra, a petició del claustre de professors, com a deferència a un dels seus primers directors.  

S'impartien estudis de formació professional de les branques d’automoció, mecanització i química, FP1 i FP2, fins que l'institut va incorporar-se el 1985 a l’experimentació de la Reforma Educativa dels ensenyaments de secundària i batxillerat. En aplicació de la LOGSE el 1990 passà a anomenar-se IES Pompeu Fabra i des del 2009 (LEC) s'anomena Institut Pompeu Fabra. L'any 2015 estem commemorant el centenari de la seva fundació.
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]