C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Pompeu Fabra i Poch
Fou un gran filòleg que modernitzà la llengua catalana i la féu apta per ser ensenyada a l'escola, per escriure-hi literatura o ciència i per ser usada per qualsevol mitjà de comunicació.

Nascut a Gràcia, l'any 1868, estudià química a l'Escola d'Enginyers de Barcelona. La seva formació acadèmica no té res a veure amb la filologia però, un bon dia, escriu una carta als seus nebots i l'encapçala amb un “Queridos sobrinos”. Per què escriure una carta en castellà si ell i els seus nebots són catalans?

És possible que aquesta anècdota el menés a estudiar la llengua catalana per poder-la escriure correctament ja que les normes gramaticals i ortogràfiques no eren gens clares ni se sabia exactament quines paraules eren correctes o no.

La relació de Pompeu Fabra amb Badalona

La Mancomunitat de Catalunya creà, el 1912, una càtedra de llengua catalana a la Universitat de Barcelona Enric Prat de la Riba li demanà que ocupés aquesta càtedra.

Pompeu Fabra s'instal·là a Badalona i agafava cada dia el tramvia per anar a fer classe a la Universitat.

Fou el primer director de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis. El nostre institut porta el seu nom perquè durant un temps ocupà el mateix edifici, on ara hi ha el Conservatori Municipal de Música. Impulsà la creació de l'Escola Catalana de Badalona, que dirigí el mestre Marcel·lí Antich i, mentre vivia a la nostra ciutat, redactà el Diccionari General de la Llengua Catalana.

Si voleu saber quin significat tenen per als badalonins les paraules “badiu” i “micaco”, podeu buscar-les en aquest diccionari.

Com l'homanetjaren els ciutadans de Badalona

L'any 1933, el nostre Ajuntament el nomenà fill adoptiu de Badalona i li concedí la medalla d'or de la ciutat. El nom del nostre institut també és un petit homenatge al mestre Fabra

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]