C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Documents
 
 Normes d'Organització i funcionament de centre (NOFC v23)
 Projecte educatiu de centre (PEC v12)
Projecte Lingüístic (PL 04)
 Organigrama de l'Institut
 Drets i deures de l'alumnat
 Pla d'acció tutorial (PAT) ESO
 Pla d'acció tutorial (PAT) FP
 Pla d'acció tutorial (PAT) BAT
 Pla d'acció tutorial (PAT) CAS
 Justificant de vaga d'alumnat menor d'edat
 LEC
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]