C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Serveis que ofereix l’institut


BIBLIOTECA
Aquest espai de consulta i d'estudi ocupa un lloc molt important dins l'institut. Tots els sectors de la comunitat educativa contribueixen de manera diversa en el seu bon funcionament. El centre i l'Associació de Pares i Mares n'actualitzen periòdicament el fons bibliogràfic. L'AMPA contracta els serveis d'una bibliotecària i col·labora en l'organització de la biblioteca, que funciona com a sala de treball i de lectura i ofereix servei de préstec. La biblioteca posa a disposició de l'alumnat el seu equipament informàtic.

Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 10 h. a 13 h.

Dimarts i dijous de 11:15 h. a 15:15 h.

    

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
L'institut disposa, per a les classes d'Educació Física, de pistes a l'aire lliure, on es poden practicar diversos esports, i d'un gimnàs per a la pràctica d'exercicis amb aparells, vestidors i dutxes.

EQUIPAMENT INFORMÀTIC
La dotació de l'aula d'informàtica s'actualitza i es modernitza periòdicament. A més, l'Institut està dotat d'ordinador i pissarres digiitals (PDI) a les aules. Carrets d'ordinadors portàtils permeten el treball informàtic dins l'aula a tot l'alumnat del Centre.
Tos els alumnes tenen l'oportunitat d'aprendre informàtica a un nivell bàsic.

 

LABORATORIS
Aquestes instal·lacions són usades per fer-hi classes pràctiques de les matèries corresponents, tant d'ESO com de Batxillerat, i pels alumnes dels Cicles Formatius de Química.TALLERS I AULES DE TECNOLOGIA
El centre disposa de tallers d'automoció i de metall per als Cicles Formatius i d'aules de Tecnologia per a ESO i Batxillerat, dividides en dos àmbits: un per fer-hi les classes teòriques i un altre per a la realització de la part pràctica de la matèria.AULA D’IDIOMES
L’aula d’idiomes està equipada amb material audiovisual i informàtic amb l’objectiu de facilitar la utilització d’aquestes tecnologies en l’ensenyament de les llengües estrangeres.

SERVEI DE BAR
El bar és un servei que ofereix l'institut i s'adapta a la normativa vigent ratificada pel Consell Escolar.
Aquest establiment ofereix menús econòmics i adequats a les necessitats dietètiques dels adolescents. El bar roman obert i a disposició dels alumnes fora de l'horari lectiu i durant l'esbarjo. Cal reservar amb anticipació el servei de menjador abans de l’esbarjo (Sra. Lluïsa).
El comportament dels alumnes al bar ha de ser totalment correcte i respectuós amb els responsables d'aquest servei.


SERVEI DE MEDIACIÓ

Sota la responsabilitat de la Tècnica d'Integració Social (TIS), l’institut ofereix un servei de Mediació que té com a objectiu la resolució pacífica dels conflictes que puguin aparèixer entre l’alumnat. El funcionament d’aquest servei serà presentat a l’hora de tutoria. Una matèria optativa permetrà a l'alumnat que ho dessitgi formar-se en aquesta disciplina.

Blog de Mediació

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
L’AMPA del Centre organitza un servei de reutilització de llibres de text que permet, a final de curs, revendre els llibres en bon estat per aproximadament el 50% del seu preu original. De la mateixa manera, es poden comprar llibres ja utilitzats en bon estat per la meitat del seu preu de venda habitual. Es tracta doncs d’un cercle virtuós en benefici exclusiu dels pares i mares d’alumnes. Convé doncs tenir cura dels llibres de text des de l’inici de curs per tal de permetre una major quantitat de beneficiaris d’aquest servei.


Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]